El Gironès

Territory: 

El Gironès, Girona, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Punctual location

Comarca de Catalunya.

Proverb Sheets