Costa de Llevant

Territory: 

Barcelona, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Zonal location

Según el DCVB (s. v. costa), franja costera que comprén des de Barcelona fins a la desembocadura del riu Tordera.