Agramunt

Territory: 

Agramunt, L'Urgell [El Baix Urgell], Lleida, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Punctual location

Punt 112 de l'Atles lingüístic del domini català.

Proverb Sheets

Com a ubicació geogràfica a...