Josep Balari i Jovany. Escrits filològics

Autors: 
Quetglas, P. J.
Any: 
1990
Editor: 
Altafulla
Ciutat: 
Barcelona