Presentació

El Grup de Recerca de Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu té com a principal àmbit d’investigació la idea d’Europa com a qüestió intel·lectual i literària, dins el marc de l’àrea de coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Pensem que, en un moment com l’actual, en què Europa es troba en una cruïlla política i cultural decisiva, resulta necessari realitzar aportacions reflexives i documentades que sustentin els debats sobre la unitat europea en la relectura de la seva tradició intel·lectual i que s’impliquin de manera decidida en la seva actualitat, en la definició de cultura europea contemporània. La interdisciplinarietat inherent de la Literatura Comparada mateixa, que convoca diverses tradicions literàries en múltiples llengües i també integra la relació entre literatura, història, filosofia, i sociologia, entre d’altres pràctiques discursives, resulta òptima per articular la diversitat i el diàleg cultural en el marc europeu, i constitueix el principal fonament metodològic i conceptual d’aquesta proposta.

El nostre propòsit és crear una estructura estable de recerca per tal de participar en els principals debats internacionals en Història Comparada dels Intel·lectuals, des de la perspectiva específica que pot aportar la Literatura Comparada, i tenint present que Catalunya, i especialment la Universitat de Barcelona, pot oferir un conjunt de reflexions i d’investigacions de gran rellevància dins d’aquesta línia de recerca.

La Història Comparada dels Intel·lectuals té actualment una gran repercussió i desenvolupament en el context acadèmic europeu, especialment en els darrers trenta anys, decisius per a la història d’Europa. Ha permès introduir nous enfocaments respecte a períodes anteriors de la història cultural europea i permet pensar, a partir de conceptes veritablement originals, que els debats del pròxims anys seran determinants per a la idea d’Europa. No obstant això, en moltes de les principals aportacions a aquests debats es detecta l’absència de la literatura, de la reflexió entorn al camp literari en relació amb el camp intel·lectual i de l’especificitat de la figura de l’escriptor com a intel·lectual que intervé en l’espai públic a través de l’espai lletrat. En aquest sentit cal remarcar que, quan s’ha desenvolupat a partir d’aquesta perspectiva, la Història Comparada dels Intel·lectuals s’ha convertit en un dels àmbits més innovadors en Literatura Comparada.

El Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu es proposa investigar i realitzar aportacions rellevants en els debats internacionals més importants sobre la figura de l’intel·lectual europeu i l’espai intel·lectual europeu. Es considera la figura de l’intel·lectual en la seva accepció general, però amb especial atenció a la seva condició literària, i tenint presents també els contextos de relació entre camps literaris i polítics diversos, situacions de complexitat cultural, sociopolítica o nacional rellevants per al desenvolupament d’aquesta figura. L’objectiu últim és definir la figura de l’intel·lectual europeu i l’espai que la fa intel·ligible, tenint en compte que serà abordada des de la perspectiva de la cultura catalana, a partir de la qual és possible realitzar aportacions específiques importants, i, amb aquest punt de referència, estendre la reflexió al camp intel·lectual internacional, que constitueix el marc general d’aquesta recerca.

El Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu documentarà i investigarà els debats europeus que s’han desenvolupat gràcies a la figura de l’intel·lectual, les seves conseqüències adduïbles fins l’actualitat, i prestarà especial atenció a com la relació entre les diverses cultures —dins d’un mateix país o entre diversos països— determina una modulació especial per a la qüestió intel·lectual. Això resulta clau en el cas de la cultura catalana: la relació amb el camp intel·lectual de França i la vinculació extraordinària de la literatura catalana amb les lletres franceses, la situació —paral·lela o en diàleg— de l’intel·lectual a Espanya, la manera com aquesta figura es desenvolupa en relació a l’europeisme literari, són els elements constitutius de la nostra cultura literària, política i social. Per tant, un dels eixos d’aquest Grup de Recerca serà reflexionar sobre la dimensió europeista de la literatura catalana i, metacomparatísticament, la dimensió intel·lectual de la Literatura Comparada a Catalunya.

Convenis

XEEC

El Grup de Recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu és membre per conveni de la Xarxa d'Entitats Europeïstes de Catalunya.

https://xeecblog.wordpress.com/about/

Convenis

MUHBA

 

 

El Grup de Recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu té un conveni de col·laboració i Transfeència Científica firmat pel Rector de la UNIVERSITAT DE BARCELONA i I'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA-MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA

Altres col·laboracions

Tot i no tenir establert cap conveni, el Grup de Recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu manté col·laboracions puntuals amb diverses entitats:

Fundació J. V. Foix

Societat d'Amics de Marcel Proust