Pàgina d'inici

El Grup de Recerca de Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu té com a principal àmbit d’investigació la idea d’Europa com a qüestió intel·lectual i literària, dins el marc de l’àrea de coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

El nostre propòsit és crear una estructura estable de recerca per tal de participar en els principals debats internacionals en Història Comparada dels Intel·lectuals, des de la perspectiva específica que pot aportar la Literatura Comparada, i tenint present que Catalunya, i especialment la Universitat de Barcelona, pot oferir un conjunt de reflexions i d’investigacions de gran rellevància dins d’aquesta línia de recerca.

Un dels eixos d’aquest Grup de Recerca serà reflexionar sobre la dimensió europeista de la literatura catalana i, metacomparatísticament, la dimensió intel·lectual de la Literatura Comparada a Catalunya.