Tomàs Meinhardt

Investigador en formació
Universitat de Barcelona