Enric Sullà Àlvarez

Col·laborador extern
Universitat Autònoma de Barcelona

Catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

Membre dels projectes:

  • AGAUR-Generalitat de Catalunya: 2014 SGR 1487.
  • MINECO: FFI2013-43175-P.