Anna Maria Iglesia Pagnotta

Investigador en formació
Universitat de Barcelona

Llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Becària APIF-UB.
Departament de Filologia Romànica (Àrea de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada).