Col·lecció Figura

La Col·lecció Figura és una iniciativa editorial del Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu, de la Universitat de Barcelona. El seu propòsit és anar alternant tres tipus de llibres: la recuperació de textos desconeguts o oblidats de la Història de la Literatura Comparada, la publicació dels resultats de la recerca col·lectiva del Grup i en col·laboració amb el MUHBA, i la publicació de nous títols d’autors contemporanis. Tot plegat d’una voluntat d’impulsar l’assaig en català, en aquest cas, a través d’una disciplina acadèmica com la Literatura Comparada, que té una importància clau en la cultura catalana contemporània, i que nosaltres voldríem que fos indisciplinada.

La col·lecció Figura és també el resultat de la col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), en el marc d’un conveni de transferència científica.


Una Universitat és la ciència organitzada en la seva plenitud i en la seva llibertat completes

Joseph Texte (1897)

 

Mentre esperem la formació, tant des del punt de vista literari com des del punt de vista polític, dels Estats Units d’Europa, l’historiador literari no pot perdre la perspectiva sintètica, encara que sigui parlant d’una sola de les literatures modernes.

Joseph Texte (1893)


 

Podeu consultar el catàleg de la Col·lecció Figura a la web d'EdicionsUB

http://www.publicacions.ub.edu/articulos.aspx?modo=c&fam=FIGURA