Weltliteratur i Literatura Comparada: perspectiva des d'Europa

Simposi Internacional

dimecres, 1 juny, 2016 - 00:00
Lloc: 

MUHBA-Vil·la Joana.

La creació en 1827 del neologisme Weltliteratur, per part de Goethe, ha estat sempre considerada l’escena fundacional de la Literatura Comparada, si més no pel que fa als valors i ideals que vol encarnar i desenvolupar. Aquesta idea ha estat periòdicament revisada, en diverses ocasions. Actualment, alguns dels debats més intensos del comparatisme graviten al voltant de problemàtiques que, al capdavall, són una nova represa de la necessitat de repensar el comparatisme mundial en relació a la Weltliteratur. Però, l’abast ineludiblement mundial de la Weltliteratur ha eclipsat la necessitat de pensar la Literatura Europea, o les literatures en Europa, en aquesta marc. El fet que hi hagi cinc grans literatures que, al llarg del temps, han estat predominants en la idea de literatura europea i occidental no vol dir que, en l’actualitat, ho siguin; i el reconeixement de la pluralitat cultural d’Europa no ha estat clarament traduït en una història de la literatura europea veritablement inclusiva d’aquesta diversitat, tan complexa com la literatura global. Amb aquest Simposi Internacional, des de la perspectiva que pot oferir una literatura com la catalana i una ciutat com Barcelona,  volem debatre la dimensió europea de la Weltliteratur, repensar la idea de literatura europea en aquesta clau, adreçant una mirada atenta a la manera com, encara avui, pot ajudar a pensar Europa.

Participants previstos:

Emily Apter
(New York University)

Alexander Beecroft
(University of South Carolina)

Anna Boschetti
(Università Cà’Foscari Venezia)

Jerôme David
(Université de Genève)

Pascal Dethurens
(Université de Strasbourg)

Joseph Jurt
(Albert-Ludwigs Universität Freiburg)

Wladimir Krysinsky
(Université de Montréal)

José Lambert
(CETRA, KU Leuven; UFC Fortaleza, Brazil)

Àlex Matas Pons
(Universitat de Barcelona-GR LCEIE)

Antoni Martí Monterde
(Universitat de Barcelona-GR LCEIE)

Carolina Moreno
(Universitat de Barcelona-GR LCEIE)

Bernat Padró Nieto
(Universitat de Barcelona-GR LCEIE)

Neus Penalba
(Universitat de Girona-GR LCEIE)

Teresa Rosell
(Universitat de Barcelona-GR LCEIE)

Mads Rosendahl Thomsen
(Aarhus Universitet)

Enrique Santos Unamuno
(Universidad de Cáceres)

Gisèle Sapiro
(CNRS-EHESS-París)

Franca Sinopoli
(Università de la Sapienza-Roma)

Enric Sullà
(Unversitat Autònoma de Barcelona-GR LCEIE)

Janos Szàvai
(Eötvös Loránd University-Budapest)

Modalitats d'inscripció

Modalitat A

  • Curs monogràfic La Literatura Comparada i Catalunya (en combinació amb el Simposi Comparatisme sense comparatisme).
  • 5 Crèdits ECTS
  • Forma d'avaluació: redacció d'una monografia tutoritzada: lliurament, 1 de setembre de 2016.
  • Matrícula: 200 euros
  • Per inscripcions, envieu un e-mail a lceie@ub.edu

Modalitat B

  • Crertificat acadèmic d'assistència al Simposi
  • Matrícula: 40 euros
  • Per inscripcions, envieu un e-mail a lceie@ub.edu, descarregueu aquest Formulari d'inscripcióper fer efectiu el pagament.
  • Inscripció oberta fins el dia de començament del Simposi.
  • Per recollir el certificat serà imprescindible la presentació del comprovant de pagament.