Offices and services team

Secretaria
Personal d'administració i serveis
fil-semit@ub.edu
Tel: 934035610 Fax: 934039069
Edifici Històric, Pati de Lletres, 1ª planta, P1.9 P1.10