Management team

Coordinadora de la Secció d'Hebreu i Arameu del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
Professora titular d'universitat
abejarano@ub.edu
934035607
Edifici històric, Pati de Lletres, EB.4