Directory

Management team

Coordinadora de la Secció d'Hebreu i Arameu del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
Professora titular d'universitat
abejarano@ub.edu
934035607
Edifici històric, Pati de Lletres, EB.4

Teaching and research team

Meritxell Blasco Orellana
Vicedegana de Qualitat de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona
Professora Agregada
meritxell.blasco@ub.edu
934037024
Edifici Històric, Pati de Lletres, EB.5
Adelina Millet Alba
Secretària acadèmica de l'Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA)
Professora Agregada de Filologia Semítica
amillet@ub.edu
934037022
Edifici Històric, Pati de Lletres, EB.3
Dra. Eulàlia Pons Vernet
Professor Lector
eulaliavernet@ub.edu
934035706
PB2
Professor associat
jordicasals@ub.edu
934035706
Edifici Històric, Pati de lletres, PB.16
Professora associada
espevalls@ub.edu
Edifici Històric
Professora associada
saragonzalezm@ub.edu
Edifici Històric