Suport a la recerca

  • Assessorar els investigadors en el suport tecnològic per a la recerca.
  • Posar al servei dels investigadors les eines i recursos de què disposa l'STeL, per tal de facilitar la recerca en els camps corresponents.
  • Assessorar els investigadors en els aspectes referents al processament, marcatge i recuperació de la informació textual.
  • Desenvolupar aplicacions d'utilitat tant per a la recerca com per a la docència, que tinguin com a tret comú la gestió d'informació.