Equip

Direcció

M. Antònia Martí

Personal tècnic

Montserrat Nofre

Suport informàtic

moixo.com

Col·laboradors (docents)

Mariona Taulé