Equip

Direcció

Mireia Farrús 

(Des de la seva creació l'any 2005 fins al 2023, M. Antònia Martí).

Responsable tècnica

Montserrat Nofre 

Suport informàtic

moixo.com