Projectes

Web del 5th International Workshop on Semantic Evaluation

Any de l'última actuació: 
2010

Web del SESEREME Segon Seminari Internacional sobre Refranys Meteorològics

Any de l'última actuació: 
2010

Web del VI Congrés Internacional d'Adquisició del Llenguatge

Any de l'última actuació: 
2009

Web del projecte de recerca Corpus Dialectal del Català

Any de l'última actuació: 
2009

Web del projecte de recerca del Corpus Històric del Català

Any de l'última actuació: 
2009

Web del PRISEREME Primer Seminari Internacional sobre Refranys Meteorològics

Any de l'última actuació: 
2009

Web del projecte "Orlando visualizzato", hipertext del "Orlando Furioso"

Any de l'última actuació: 
2009

Web del workshop CBA 2008 Corpus Based Approaches to Coreference Resolution in Romance Languages

Any de l'última actuació: 
2008

Base de dades del projecte CESCA

Any de l'última actuació: 
2007

Base de dades sobre la gestualitat en els textos llatins

Any de l'última actuació: 
2007