Bocabulario de Murillo de Galligo
Autor: 
PALACIOS RASAL, Liena / Chan BAOS MUÑOZ
Editorial: 
Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa
Lugar de edición: 
Uesca [Huesca]
Fecha de publicación: 
2010
Proverbs