ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor: 
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores)
Editorial: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición: 
A Coruña
Fecha de publicación: 
2003
Proverbs
Mostrando 261 - 280 de 427 (página 14 de 22)
Refrán En la fuente
Co calor de aghosto templa o rostro Página:
471
Núm. refrán:
648
Volumen:
IV
Agosto[,] sol no rostro Página:
471
Núm. refrán:
649, 650
Volumen:
IV
A chuvia en agosto trai millo a rostro Página:
471
Núm. refrán:
660
Volumen:
IV
Do lodo de agosto e do polvo de abril, Dios nos libre dil Página:
471
Núm. refrán:
676
Volumen:
IV
Aghua de aghosto e polvo de abril, botan ó home a pedir Página:
471
Núm. refrán:
678
Volumen:
IV
Setiembre, queima de montes, ou secan os ríos ou leva as pontes Página:
471
Núm. refrán:
702
Volumen:
IV
En setiembre secan as fontes e arden os montes Página:
471
Núm. refrán:
707
Volumen:
IV
Luz de setiembre ou seca as fontes ou leva as pontes Página:
471
Núm. refrán:
708
Volumen:
IV
O vran de san Mighel vaise coma o mel, e o de san Martiño é máis pequeniño Página:
472
Núm. refrán:
728
Volumen:
IV
Veña o ano conforme for, no setiembre veña a calor Página:
472
Núm. refrán:
733
Volumen:
IV
San Martiño[,] fame e frío Página:
473
Núm. refrán:
814
Volumen:
IV
Entre Santos e Natal sen inverno caraval; entre Natal e xaneiro é o inverno verdadeiro Página:
473
Núm. refrán:
830
Volumen:
IV
Entre Santos e Natal inverniño casual Página:
473
Núm. refrán:
831
Volumen:
IV
Entre Santos e Natal é inverno caroal Página:
473
Núm. refrán:
832-838
Volumen:
IV
Por Santos neve nos altos Página:
473
Núm. refrán:
844
Volumen:
IV
Santa Catalina neve na curtiña, se non é aquel día, pró outro día Página:
473
Núm. refrán:
853
Volumen:
IV
Tras de noviembre vén jodiembre Página:
473
Núm. refrán:
856
Volumen:
IV
En Nadal nadar Página:
473
Núm. refrán:
862
Volumen:
IV
Nadal nadar e xaneiro xiar Página:
473
Núm. refrán:
863
Volumen:
IV
Navidá e xaneiro, inverno inteiro Página:
473
Núm. refrán:
869
Volumen:
IV

Páginas