ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor: 
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores)
Editorial: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición: 
A Coruña
Fecha de publicación: 
2003
Proverbs
Mostrando 341 - 360 de 427 (página 18 de 22)
Refrán En la fuente
Aire melidao, tres días en vao Página:
167 (nota 4), 519
Volumen:
IV
Mapa:
60
Aire do sur, chuvia segura Página:
159 (nota 24), 519
Volumen:
IV
Mapa:
57a
Aire sarriano, auga en la mano Página:
161 (nota 6), 519
Volumen:
IV
Mapa:
57b
Cuando chove, chove; cuando neva, neva; pero cuando chove, neva e face vento, face mal tempo Página:
107 (nota 4), 520
Volumen:
IV
Mapa:
37
Cando Dios quer[,] de tódolos ventos chove Página:
195 (nota 5), 520
Volumen:
IV
Mapa:
68
Cando Dios quería, do norte chovía Página:
157 (nota 10), 520
Volumen:
IV
Mapa:
56
Fáltalle antes un fillo a un pai que a auga ó aire Página:
195 (nota 11), 521
Volumen:
IV
Mapa:
68
Faltaralle a mai ó fillo, pero a xeada ó granizo non Página:
311 (nota 10), 291 (nota
Volumen:
IV
Mapa:
104b, 98
Inverno frío, tempo de rescaldo Página:
365 (nota 6), 521
Volumen:
IV
Mapa:
124
Neva menudo, dálle cebada ó burro Página:
345 (nota 4), 521
Volumen:
IV
Mapa:
117a
O norte se é norteiro, axuda ó compañeiro Página:
157 (nota 25), 521
Volumen:
IV
Mapa:
56
Sarabela fría, mata a túa tía; sarabela quente, mata a túa xente Página:
311 (nota 7), 522
Volumen:
IV
Mapa:
104a
Saragaña quente, mata a miña xente; saragaña fría mata a miña tía Página:
311 (nota 4), 522
Volumen:
IV
Mapa:
104a
Arco da vella pó poniente, recolle os bois e vente; arco da vella pó raiante, afálalle ós bois pa diante Página:
275 (nota 7), 519
Volumen:
IV
Mapa:
91
Se o arco da vella está para o poñente, ceiba os bois e vente; se está para o raiante, fala os bois para diante Página:
275 (nota 6), 522
Volumen:
IV
Mapa:
91
Cando a nube está en cardas de la, se non chove hoxe chove mañá Página:
123 (nota 10), 519
Volumen:
IV
Mapa:
42b
Cardaduras de lan, se non chove hoxe[,] chove mañán Página:
123 (notas 16 y 20), 520
Volumen:
IV
Mapa:
42b
Capa de la, auga para mañá Página:
123 (nota 13), 520
Volumen:
IV
Mapa:
42b
Ceo con lan, se non chove hoxe[,] chove mañán Página:
123 (notas 5, 9, 17, 21),
Volumen:
IV
Mapa:
42b
Ceio con capelos de la, si non chove hoxe chove mañá Página:
123 (notas 12, 19), 520
Volumen:
IV
Mapa:
42b

Páginas