Témporas de setembre molladas, ano de fame
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Témporas de septiembre mojadas, año de hambre

Comentarios: 

El texto que recoge el refrán indica que este proviene de Santiago. En gallego normativo, setembro en lugar de setembre.

Categorización
Cronología: 
Meteorología: 
Ámbito temático general: 
Geolocalización

Haga clic en las marcas para ver información detallada sobre cada lugar

Ubicaciones geográficas:
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
147
Núm. refrán:
3466
Volumen:
5