Poden deixar recordos espantosos outonos que comenzan tormentosos
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Pueden dejar recuerdos espantosos octubres que comienzan tormentosos

Glosa: 
Comentarios: 

En gallego es posible denominar outono al mes de octubre (de ahí las asignaciones). Por otra parte, en gallego normativo, comezan en vez de comenzan.

Categorización
Cronología: 
Ámbito temático general: 
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
149
Núm. refrán:
3506
Volumen:
5