Pode xunio tormentoso ser a moitos desastroso
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Puede junio tormentoso ser a muchos desastroso

Glosa: 
Comentarios: 

En gallego normativo, xuño en lugar de xunio.

Categorización
Cronología: 
Ámbito temático general: 
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
139
Núm. refrán:
3245
Volumen:
5