Nordeste con gotas non dura o que dúas motas
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

[Viento del] Nordeste con gotas no dura lo que dos motas

Glosa: 
Comentarios: 

Propone otros tres refranes como variantes: Nordeste con gotas non vale dúas motas. Nordeste con gotas, non dura nin o que dúas motas. Noroeste con gotas, non vale dúas motas [sic, Noroeste; ¿será errata por Nordeste ?].

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
497
Núm. refrán:
12882
Volumen:
5