Porzún (Piantón)

Territorio: 

Vegadeo [A Veiga], Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto A-3 del Atlas Lingüístico Galego.

Proverb Sheets

Como ubicación geográfica en...