Moledo (Sárdoma)

Territorio: 

Vigo, Pontevedra, Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto P-24 del Atlas Lingüístico Galego.

Proverb Sheets