A Franqueira

Territorio: 

A Cañiza, Pontevedra, Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Proverb Sheets

Como referencia toponimica en...