Duero [Douro]

Territorio: 

España; Portugal.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Hidrónimo.

Proverb Sheets

Como referencia toponimica en...