Rellampega a la marina? [/] Cerç a la matina
Language or variety: 
Literal translation: 

¿Relampaguea a la marina? [/] Cierzo a [por] la mañana

Comments: 

Así, en Gomis (1998: 137), quien localiza el refrán en Vilalba del Arcs (comarca de la Terra Alta). Manent (1997: 43) recoge en dicha comarca la variante Rellampecs a la marina, cerç a la matina. En cuanto a la matina, el DCVB (s. v.) lo considera italianismo. Según Joan Coromines (DECat, s. v. matí): "Matina no és ni ha estat mai català, sinó it. mattina [...]". Sobre rellampegar, es forma dialectal, por el estándar llampegar. Cf. además: Rellampega a la Marina, vent a la matina; Llamps a la marina, cerç a la matina.

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
  • Territory:

    La Terra Alta, Tarragona, Catalonia, Spain.

    County of Catalonia.

  • Territory:

    Vilalba dels Arcs, La Terra Alta, Tarragona, Catalonia, Spain.

Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GOMIS i MESTRE, Cels [Edició notablement augmentada amb gran nombre de confrontacions a cura de Cels GOMIS i SERDAÑONS] Meteorologia i agricultura populars. Recull d'aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915 Editorial:
Alta Fulla
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1998
Page:
137
MANENT, Albert Els noms populars de núvols, boires i vents: Ribera d'Ebre i Terra Alta Editorial:
Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar"
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1997
Page:
43