Ciriôla, ciriôla, [/] s'èddu è acqua ô s'èddu è ventu, [/] di l'invernu sèmu drentu...; [/] s'èddu è nèvi ô granjola, [/] di l'invernu sèmu fôra
Language or variety: 
Literal translation: 

Candelaria, Candelaria, [/] si hay agua y viento, [/] del invierno estamos dentro...; [/] si nieva o graniza, [/] del invierno estamos fuera

Comments: 

Ciriôla, del latín CEREOLA, por ser la cera el material de que se hacen las candelas, símbolo de la Candelaria. Cf. Ciriola, criola, [/] S'ellu venta o s'ellu piove [/] Di l'invernu semu fora [/] Ma s'ellu hè sole è bellu tempu [/] Per trenta ghjorni semu dentru.

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Titlesort ascending Edition In source
SAMPIERI, Martinu Parlà di u Sartinesu Editorial:
El autor
Place of edition:
No consta
Publication date:
1996
Page:
154