balaguèra [vent càlid del migdia, a la Vall d'Aran i la Gascunya]