Suïssa romanda

Territory: 

Suïssa.

Geolocation type: 
Zonal location

Part francòfona de Suïssa.

Proverb Sheets

Com a ubicació geogràfica a...