El Valle Gordo

Territory: 

Lleó, Castella i Lleó, Espanya.

Geolocation type: 
Zonal location

Conca del riu Vallegordo.

Proverb Sheets

Com a ubicació geogràfica a...