Costa de Ponent

Territory: 

Costa de Ponent, Barcelona, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Zonal location

Segons el DCVB (s. v. costa), franja costera que abarca des de la desembocadura del Tordera fins a la del Foix.

Proverb Sheets