Presentació

El Departament de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona té una llarga trajectòria de dedicació a la docència i a la recerca sobre la llengua llatina, la literatura i la civilització romanes, així com a l’estudi comparat del llatí amb la resta de llengües indoeuropees.

Ofereix en col·laboració amb el Departament de Filologia Grega un Grau en Filologia Clàssica i participa de manera activa en diferents màsters de la UB (Cultures i Llengües de l’Antiguitat, Cultures Medievals, Formació del Professorat). Està igualment present en altres graus de la Facultat de Filologia (Filologia Hispànica, Estudis Literaris, Comunicació) i de la Facultat de Geografia i Història (Arqueologia).