Grau en Llengües i Literatures Modernes

Itinerari de Rus

El Grau de Llengües i Literatures Modernes de la UB ofereix la possibilitat d’especialitzar-se en llengua i literatura russes (itinerari de rus) i en una altra llengua i la seva literatura (alemany, anglès, català, espanyol i francès). L’estudiant ha de cursar totes les assignatures obligatòries i les opcionals de l’itinerari rus i també les de l’altre itinerari lingüístic que hagi escollit.

El primer curs s’han de cursar assignatures comunes per a tots els graus de filologia: 1.Gramàtica normativa de l’espanyol / Llengua catalana I, 2. Idioma Modern (es recomana escollir “Introducció a la llengua russa”), 3. Introducció a la Lingüística, 4.Literatura, 5. Llengua Clàssica

A continuació teniu una relació de les assignatures de l’itinerari rus i els semestres en què es cursen:

Curs 1

Semestre 1:

 • Introducció a la llengua russa

Semestre 2:

 • Llengua russa I
 • Introducció a la literatura russa I

Curs 2

Semestre 1:

 • Llengua russa II
 • Fonètica i fonologia russes
 • Història i cultura russes

Semestre 2:

 • Llengua russa III
 • Literatura russa del s. XX

Curs 3

Semestre 1:

 • Literatura russa dels ss. X-XIX
 • Llengua russa IV
 • Traducció del rus

Semestre 2:

 • Literatura russa del s. XIX
 • Llengua russa V

Curs 4

Semestre 1:

 • Narrativa russa contemporània
 • Gramàtica russa I
 • Llengua russa VI

Semestre 2:

 • Gramàtica russa II
 • Història de la llengua russa

Observacions

-En cas que l’estudiant no tingui coneixements de rus, s’ha de matricular a “Introducció a la llengua russa.”

-Per cursar l’assignatura “Llengua russa I” cal tenir assolits els coneixements i continguts que s’imparteixen a “Introducció a la llengua russa.”

-Es recomana fer totes les assignatures optatives de l’itinerari de rus.

 

Per més informació sobre el Grau, veure:
http://www.ub.edu/filologia/guia_grau_llmm/index.htm

Per més informació sobre el professorat, la seva recerca i els materials docents, veure:
http://stel2.ub.edu/slavia/seccio/membres/