ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor: 
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores)
Editorial: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición: 
A Coruña
Fecha de publicación: 
2003
Proverbs
Mostrando 221 - 240 de 427 (página 12 de 22)
Refránorden descendente En la fuente
Home sanabrés, aire burganés e viño/amigo portugués, Dios nos libre dos tres Página:
161 (nota 7), 521
Volumen:
IV
Mapa:
57b
Hoxe existe o vendaval porque vén de Portugal Página:
159 (nota 19), 521
Volumen:
IV
Mapa:
57a
Inverno frío, tempo de rescaldo Página:
365 (nota 6), 521
Volumen:
IV
Mapa:
124
Lama en aghosto e polvo en abril fai tocar as huchas coma un tamboril Página:
471
Núm. refrán:
677
Volumen:
IV
Lan cardada, ós tres días mollada Página:
123 (nota 22), 521
Volumen:
IV
Mapa:
42b
Luna arriba, seca corrida Página:
63 (nota 10), 521
Volumen:
IV
Mapa:
16
Luz de setiembre ou seca as fontes ou leva as pontes Página:
471
Núm. refrán:
708
Volumen:
IV
Maio chuvioso, verán caluroso Página:
469
Núm. refrán:
503
Volumen:
IV
Maio louro e san Xoán/Joán claro vale máis cós bois i o carro Página:
462
Núm. refrán:
13
Volumen:
IV
Maio me molla e maio me enxuga, con raias de sol e con raias de chuvia Página:
469
Núm. refrán:
504, 505
Volumen:
IV
Maio me molla e maio me enxuga Página:
469
Núm. refrán:
506
Volumen:
IV
Maio nubloso e junio claroso quitan a julio mui hermoso Página:
469
Núm. refrán:
492
Volumen:
IV
Maio pardo e san Juan claro valen máis có boi e o carro Página:
462
Núm. refrán:
14
Volumen:
IV
Maio pardo, san Juan claro, coma o ollo do ghalo Página:
469
Núm. refrán:
508
Volumen:
IV
Maio sin trebóns é como home sin collóns Página:
469
Núm. refrán:
512
Volumen:
IV
Maio turbio e san Juan claro é bon ano Página:
465
Núm. refrán:
233
Volumen:
IV
Maio ventoso, san Juan caluroso, fan un ano mui hermoso Página:
469
Núm. refrán:
493
Volumen:
IV
Marso marsán, pola mañán cara de rosa e á nuite cara de can Página:
466
Núm. refrán:
302
Volumen:
IV
Marzo airearzo Página:
465
Núm. refrán:
235
Volumen:
IV
Marzo aireoso, abril chuvesnoso sacan a maio florido i hermoso Página:
465
Núm. refrán:
227-232
Volumen:
IV

Páginas