El ponent | va deixar morir sa mare de talent
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

El poniente | dejó morir a su madre de hambre

Glosa: 

Talent aquí significa 'gana, fam'. Perjudica molt les collites a causa de la seva secor [...] (Sanchis (1952: 62)

[Indica] la mala fama que té el vent ponentí i en general les coses que vénen d'occident. (DCVB, s. v. ponent)

Comentarios: 

Así, en Sanchis (1952: 62). En el DCVB (s. v. ponent), con coma en lugar de la barra vertical. En Gomis (1998: 102): Lo ponent [/] va deixar morir la seva mare de talent (localizado en Espinavessa).

Categorización
Geolocalización

Haga clic en las marcas para ver información detallada sobre cada lugar

Ubicaciones geográficas:
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
  • Territorio:

    Cabanelles, El Alto Ampurdán [L'Alt Empordà], Gerona [Girona], Cataluña, España.

Fuentes
Mostrando 1 - 3 de 3 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/] Editorial:
Moll
Lugar de edición:
Palma de Mallorca
Fecha de publicación:
1930-1962
Página:
739
Sub voce:
ponent
Núm. refrán:
a)
Volumen:
VIII
GOMIS i MESTRE, Cels [Edició notablement augmentada amb gran nombre de confrontacions a cura de Cels GOMIS i SERDAÑONS] Meteorologia i agricultura populars. Recull d'aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915 Editorial:
Alta Fulla
Lugar de edición:
Barcelona
Fecha de publicación:
1998
Página:
102
SANCHIS GUARNER, Manuel Els vents segons la cultura popular Editorial:
Barcino
Lugar de edición:
Barcelona
Fecha de publicación:
1952
Página:
62
Núm. refrán:
278