Valle de Gistaín [Chistau]

Territorio: 

Huesca, Aragón, España.

Tipo de localización: 
Localización zonal