Riofabar [Rifabar] (Espinaredo [Espinaréu])

Territorio: 

Piloña, Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual