Ricabo [Ricao]

Territorio: 

Quirós, Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual