Puerto de Vega [Veiga]

Territorio: 

Navia, Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual