Piz Tschütta

Territorio: 

Samignun [Samnaun], Inn, Grisones, Suiza.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Orónimo. Pico.