Motélon

Territorio: 

Motélon d'Avau y Motélon d'Amont, Haut Intyamon, Gruyère, Friburgo, Suiza.

Tipo de localización: 
Localización puntual