Montejurra

Territorio: 

Montejurra, Navarra, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Orónimo. Monte.