Lischana (glaciar)

Territorio: 

Scuol, Inn, Grisones, Suiza.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Orónimo. Glaciar.