Guadiana Menor

Territorio: 

Andalucía, España.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Hidrónimo. Río.