Extremadura

Territorio: 

Extremadura, España.

Tipo de localización: 
Localización zonal