Doma [Domme]

Territorio: 

Doma [Domme], Dordoña [Dordonha, Dordogne], Aquitania [Aquitània, Aquitaine], Francia.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto 24.31 del Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc occidental.

Proverb Sheets

Como ubicación geográfica en...