Cornigliano

Territorio: 

Cornigliano, Génova [Genova], Liguria, Italia.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Barrio de Génova.

Proverb Sheets

Como referencia toponimica en...